Povely pro lehkou pěchotu Rakouské armády

Základní povely 


Základní povely

 Antreten!
[antrétn]
Nástup

Antreten Im ein/zwei glied!
[antrétn im ajn/cvaj glíd]
Jednořad/dvojřad nastoupit

Abtreten!
[abtréten]
Odchod, rozchod

Habt acht!
[hábt ach]
Pozor

Ruhe!
[růhe]
Ticho/klid

Ruht!
[růt]
Pohov

Rechts/links richt euch!
[rechts/links richt ojch]
Vpravo/vlevo vyrovnat

Marsch! / Marsch Marsch!
[marš/ marš marš]
Pochodem vchod/pohyb/ poklusem klus

Gerad aus!
[Gerádeaus]
Pochodem vchod (pochod přímí)

Halt!
[halt]
Zastavit stát

Rechts/links schaut!
[rechts/links šaut]
Doprava/doleva hleď

Kniet!
[knýt]
Zakleknout

Nieder!
[nýdr]
Zalehnout/ k zemi

Auf!
[auf]
Vztyk

Halb – rechts/links!
[háb rechts/links!]
Otočit doprava/doleva

Rechts/links um!
[rechts/links um]
Čelem vzad po dvou půlotáčkách doprava/doleva

Presentiert
[prezentýrt]
Prezentovat (čestný pozor)

Kappe ab!
[kape abt]
Čepice/přilby sejmout

Kappe auf!
[kae auf]
Čepice/přilby nasadit

Hoch an!
[hóch an]
Dostoupit

Nach vorne wegtretten                                                                         [Nach forne vegtreten]                                                                            Rozchod             

 

Manipulace se zbraní

Beim Fuß!
[baj fus]
K noze zbraň

Schultert!
[šůltrt]
Na rámě zbraň 

In die Balance!
[in dý balánc]
Do ponosu zbraň 

Pflantz das bajonett!
[flants das bajonet]
Bodák nasadit 

Fällt das bajonett!
[felt das bajonet]
Bodák do střehu 

Versorgt das bajonett!
[frzorgt das bajonet]
Bodáky sejmout  


Nabíjení

Man wird laden!
[man vird láden]
Bude se nabíjet


Ergreift die Patrone!
[Ergrajft dý patrone]
Uchopit patronu

Pulver auf die Pfanne!
[Pulver auf dý pfáne]
Prach na pánvičku


Schwenkt zur Ladung!
[Švenkt zur ládunk]
Připravit k nabíjení


Patrone in Lauf!
[Patrone in lauf]
Patronu do hlavně


Ladstock in Lauf!
[Ládštok in lauf]
Nabiják do hlavně


Setzt an und versorgt den Ladstock!
[Zect an und frzorgt den ládštok]
Náboj usadit a nabiják skrýt 


Střelba

Macht euch fertig!
[Macht ojch fertyk]
Připravit ke střelbě

Schlagt an!
[Šlágt an]
K líci zbraň

Setzt ab!
[Zect ab]
Sklonit zbraň

Feuer!
[Fojer]
Pal!

Hahn in die Ruhe!
[Hán in dý rue]
Kohouty do klidu

Stoppen Schießen!
[stop šisen]
Zastavit střelbu 


Nástup jednotky

Jägers abteilung auf meine kommando! Habt acht!
[jegrs atajlung auf majne komando! Hábt ach]

Myslivecký oddíle na můj povel! Pozor!                                                                                         Na tento povel se příslušníci postaví do pozoru a čekají na další povely

Antreten! Im zwei Glied - marsch!
[antréten! Im cvaj glíde marš!                                                                                                              Nástup! Dvouřad nastoupit!
Na tyto povely se příslušníci seřadí do dvouřadu a to tak, že nastupují před velícího příslušníka, první krajník- poddůstojník stojí před velícím a od něj vlevo se řadí ostatní. Za nimi se vyrovná druhá řada. Puška jde automaticky na rameno, příslušníci stojí v pozoru (puška na rameni, paže podél těla, nohy u sebe, hlava hledí dopředu)

Rechts richt euch!                                                                                                                        [rechtsricht ojch                                                                                                                          Vpravo vyrovnat
První řada pokrčí levou ruku v lokti a k těmto loktům se dorovnají, hlava otočená doprava (kromě krajníka) aby si vizuálně pohlídali rovnost řady, po dorovnání jde levá ruka automaticky opět dolů, hlava opět hledí dopředu.
Druhá řada- příslušník stojící za prvním krajníkem natáhne pravou paži a upraví svoji vzdálenost od krajníka tak, aby se dotýkal jeho batohu, je-li bez batohu, pak jeho ramene. Paži po upravení vzdálenosti opět svěsí. Zbytek druhé řady upraví své rozestupy podle první řady a vzdálenost od první řady podle délky určené paží výše zmíněného příslušníka.

Ruht!
[růt]                                                                                                                                                        Pohov
Na tento povel jde puška z ramene do polohy Beim Fuss- tedy k noze. Příslušníci nestojí v pozoru, mohou si upravovat výstroj apod. POZOR- levá pata je neustále na místě!

Nejpoužívanější návěstí v koaličních válkách pro myslivce

Jägers abteilung auf meine kommando!
[jegrs atajlung auf majne komando]
Myslivecký oddíle na můj povel


Man wird rechts reihenweise abmaschieren!

[man vird rechts rajenvajze abmašíren]
Bude se odpochodovávat vpravo ve dvoustupu (boční pochod doprava)


Halb – rechts! Marsch!
[háb rechts! marš]
Otočit doprava! Pochodem vchod/pohyb


Man wird mit ganzer Front marschieren!
[man vird mit gancer frot mašíren]
Bude se pochodovat celou frontou (čelní pochod vpřed)


Man wird sich rechts/links schwenken!
[man wird zich rechts/links švenken]
Bude se zatáčet do prava/leva


Schwenkt euch rechts/links!
[švenkt ojch rechts/links]
Zatočit vpravo/vlevo


Man wird sich rechts/links ziehen!
[man vird zich rechts/links cíjen]
Bude se zešikmovat vpravo/vlevo


Zieht euch rechts/links!
[cít ojch rechts/links]
Zešikmit vpravo/vlevo


Man wird in die rechte/linke Falnke auflaufen!
[man vird in dý rechte/linke flanke auflanfen]
Bude se nastupovat do pravého/levého křídla


Halb – rechts/links! Marsch!
[háb rechts/links! marš]
Otočit doprava/doleva! Pochodem vchod/pohyb


Man wird rechts/links auflaufen, und die Front verändern!
[man vir rechts/links auflaufen, und dý front f`erndern]
Bude se nastupovat doprava/doleva a měnit fronta


Halb – rechts/links! Marsch!
[háb rechts/links! marš]
Otočit doprava/doleva! Pochodem vchod/pohyb


Man wird recht/links die Front deploieren!
[man vird rechts/links dý front deplojíren]
Bude se rozvinovat fronta doprava/doleva


Marsch! / Marsch Marsch!                                                              [marš/ marš marš]                                                                    Pochodem vchod/pohyb / poklusem klus 

Man wird eine Kette (rechts/links) vorwärts formieren!
[man vird ajne kete (rechts/links) forvéts formíren]
Bude se formovat řetěz vepředu (vpravo/vlevo)
Kette = řetěz

Man wird eine Kette auf X Schritte rechts/links formieren!
[man vird ajne kete auf X šrite rechts/links formíren]
Bude se fotmovat řetěz napravo/nalevo na X kroků
X = počet kroků

Halb – rechts/links! Marsch!
[háb rechts/links! marš]
Otočit doprava/doleva! Pochodem vchod/pohyb

Man wird eine Kette auf X Schritte rechts und links formieren!
[man vird ajne kete auf X šrite rechts und links formíren]
Bude se fotmovat řetěz napravo a nalevo na X kroků
X = počet kroků                                                                                            Řetěz se rozvíjí od středu do stran na určený počet kroků

Halb – rechts und links! Marsch!
[háb rechts und links! marš]
Otočit doprava a doleva! Pochodem vchod/pohyb

Man wird eine ganze Kette auflösen!
[man vird ajne ganze kete auflézen]
Bude se znovu formovat řetěz (např. při rušení klumpen/karé proti jízdě a zaujímají se zpátky stejné pozice)

Marsch! / Marsch Marsch!
[marš/ marš marš]
Pochodem vchod/pohyb / poklusem klus 

Man wird die Gliedern chargiren!                                                           [man vird dý glídern šaržíren]                                                                     Bude se střílet po řadách

Man wird die General-Decharge manchen!
[man vird dý generál-dešárž machen]
Bude se provádět generální salva