Kodex spolku

Pravidla a povinnosti členů spolku

Desatero spolku

 1. Jäger má rád svůj klub neboť pro něj to jest rodina druhá a velitel jest otcem jeho a polní kuchař matkou 
 2. Jäger nikdy neodmítne nabízenou láhev, číši, pohár, džbán, hrnec, korbel nebo sud  neboť kdyby tak učinil velké urážky na cti klubu by se dopustiti mohl a napraviti to lze pouze pozváním všech svých druhů na pohár dobrého moku
 3. Neb jäger těžký život měl a má tak se Starou mysliveckou nebo Jägermeisterem si ho zlehčuje a užívá
 4. Jäger nesmí dopustit aby jeho zbraň mohla rez chytit, pokud se tak stane, daný člen bude jeho zbraní velitelem bit
 5. Jäger jest voják šlechetný a ctihodný a proto se řídí pravidlem "jeden za všechny a všichni za jednoho" (toto pravidlo se používá pokud jeden ze členů nemůže pít)
 6. Jäger ctí svého druha a proto co jednou jeho druhem zabráno jest druhému náležeti nemůže (kdo dřív uvidí alkohol nebo děvčicu tak vyhrává)
 7. Slovo velitele jest v klubu jako slovo boží
 8. Jäger nikdy nenechá žíznit bližního svého
 9. Jäger nikdy nevezme jména velitelova nadarmo
 10. Jäger má u sebe vždy placatku poslední pomoci

Pravidla spolku

 • Členství je dobrovolné
 • Plnohodnotným členem se žadatel stává po absolvování 3 akcí nebo po uplynutí zkušební doby půl roku.
 • Přijetí člena je potvrzeno přijímacím dekretem
 • Každý plnohodnotný člen je čestný, poctivý a bezuhonný
 • Každý člen se zavazuje měsíčně přispívat do spolkové pokladny
 • Členové se chovají reprezentativně jak v uniformě tak i v civilu aby neuškodili pověsti své a pověsti spolku
 • Každý člen respektuje a uznává vedení spolku
 • Každý člen má právo účastnit se volby nebo být zvolen do vedení spolku
 • Členové se podílejí buď přímo nebo výpomocí na akcích, které spolek pořádá nebo při nich vypomáhá
 • Všichni členové si volí svého velitele a poddůstojníky