Vojáci

18.01.2024

Žel Bohu nenesu dobrý zprávy ze světa,
nebe už není modrý, spíš rudý jak se zdá.
Mraky nasáklý krví, nicota přikryla zem.
To by se ti dech úžil, nad tím obrazem.

Vojáci k zemi se káceli, bubny burácely nad bitevním polem.
A já se na tu zvěř díval, modlitbu zpíval a padal do kolen.

Vedly mě cesty prašný, já jel za nosem,
viděl jsem věci strašný na zlatým podnose.
A tak jsem koně schvátil, bičem ho mlátil než pád,
jen abych se v čas vrátil a stih vás varovat. 

Vojáci k zemi se káceli, bubny burácely nad bitevním polem.
A já se na tu zvěř díval, modlitbu zpíval a padal do kolen.

Za obzorem se stmívá, do toho štěkají psi,
a mě už jenom zbývá doručit poselství.

Nic mu nebylo svatý (2x)
Nosil se hrdě jak páv (2x)
Tak po něm ďábel sáhnul (2x)
Tak po něm ďábel sáh!

Nejsem posel dobrých zpráv, málokdo zůstal živ,
nic není jak se zdá, nic není jako dřív.
Trubte na poplach, zachraňte životy svý,
trubte na poplach, nepřítel útočí!

Vojáci k zemi se káceli, bubny burácely nad bitevním polem.
A já se na tu zvěř díval, modlitbu zpíval a padal do kolen.