Rekonstrukce historického hrobu

08.07.2023

 Před 14 lety kdy se ve Znojmě začal stavět Interspar se při výkopech základů objevil masový hrob Francouzských vojáků a markytánky. Ostatky byly vyzvednuty a antropologicky zkoumány a nakonec uloženy do čestného vojenského hrobu na Louckém hřbitově. Citujeme tehdejší článek z novin:

Článek je ze Znojemského deníku, který vyšel 26.6. 2009

"Pozůstatky jsou z roku 1809, z napoleonské bitvy u Znojma. Společným úsilím Klubu vojenské historie a Jihomoravského muzea ve Znojmě se podařilo najít hromadný hrob sedmapadesáti francouzských vojáků v místě dnešního Intersparu,"vysvětlil velitel znojemských ostrostřelců Ladislav Mucha.

Ostatky byly převezeny k expertíze do antropologického ústavu lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. "Na základě toho byla vydána vědecká publikace, která se těchto kosterních pozůstatků týká," dodal Mucha.

Pozůstatky napoleonských vojáků spočívají od pátku šestadvacátého června ve vojenské části hřbitova Malá Louka. "Ceremonii jsme směřovali ke dvoustému výročí bitvy," upřesnil Mucha.

Mezi mužskými, mnohdy nekompletními, kostrami objevili vědci jednu kostru ženskou. "Podle expertízy jí bylo kolem pětatřiceti let a měla za sebou dvanáct porodů. Jednalo se pravděpodobně o markytánku, která vojáky doprovázela až do bitevní vřavy," řekl Mucha.

"Aby se vojáci cítili ve Znojmě alespoň trochu jako doma, vysypal jsem jim do hrobu prsť z bitevních polí, kterou jsem nasbíral po celé Francii," dodal člen klubu vojenské historie.

Dvousté výročí bitvy

Pozůstatky napoleonských vojáků spočívají od pátku šestadvacátého června ve vojenské části hřbitova Malá Louka. "Ceremonii jsme směřovali ke dvoustému výročí bitvy," upřesnil Mucha.

Mezi mužskými, mnohdy nekompletními, kostrami objevili vědci jednu kostru ženskou. "Podle expertízy jí bylo kolem pětatřiceti let a měla za sebou dvanáct porodů. Jednalo se pravděpodobně o markytánku, která vojáky doprovázela až do bitevní vřavy," řekl Mucha.

"Aby se vojáci cítili ve Znojmě alespoň trochu jako doma, vysypal jsem jim do hrobu prsť z bitevních polí, kterou jsem nasbíral po celé Francii," dodal člen klubu vojenské historie.


Bohužel po dlouho dobu hrob nebyl upravován a pomalu ale jistě zchátral a zpustnul. Proto jsme se rozhodli ho obnovit aby se na něj a hlavně na ty statečné vojáky co zde leží nezapomnělo. Chvíli poté co jsme znovuoživili tradici historické jednotky polních myslivců ve Znojmě se náš spolek rozhodl pustit do prvního našeho projektu. Tím bylo obnovení skoro zaniklého válečného hromadného hrobu francouzských napoleonských vojáků, kteří padli v bitvě u Znojma ve dnech 10. a 11. července roku 1809. Náš klub se již dříve podílel na exhumaci ostatků a jejich následného uložení do čestného hrobu. Bohužel roky plynuly a hrob prakticky zmizel a i kříž, který je z trámů nedalekého kostela,  jež tehdy fungoval jako lazaret pro Francouzské vojáky, také nebyl v moc  dobrém stavu. Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat, požádali jsme správu hřbitova, odbor majetku a město Znojmo o povolení, abychom mohli hrob upravit, Jsme velice rádi, že nám město vyšlo vstříc, a tak jsme se mohli pustit do práce. 

Prvním krokem byl návrh, rozhodli jsme se pro vytvoření kamenné desky z imitace kamene,  zrestaurování původního kříže a doplnění ho o informační ceduli s popisem, kdo zde leží a kdy zemřel. Nápis tedy zní: "Zde jsou uloženy ostatky 52 francouzských vojáků a jedné markytánky, kteří zahynuli v průběhu bitvy u Znojma ve dnech 10. - 11.7. 1809. Opraveno na náklady 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala z. s.". 

Restaurování vypadalo následovně: kříž jsme museli nejprve opatrně ošetřit od rašelin, mechů a plísní. Opatrně jej obrousit, abychom moc nenarušili strukturu dřeva a pořádně ho namořit, aby zde stál dalších sto let. Původně se takovéto trámy mořily býčí krví a opalovaly se, my jsme však použili speciální lazuru. Zjistili jsme, že kříž byl vyroben z jedlového dřeva, které je staré přes 300 let a pochází z krovů kostela sv. Havla v Dřevosticích na Přerovsku. Tehdy, tedy za napoleonských válek, zde byl zřízen vojenský lazaret. Dalšími kroky byla samotná úprava hrobového místa. Zde jsme vytvořily betonovou kostru, na kterou přišla imitace kamene. Následně jsme usadili zrestaurovaný kříž. Po správném usazení a ujištění se, že jen tak nespadne, jsme pokračovali s obkladem betonové konstrukce. Položili jsme na ni desku, která imituje světlý kámen, a hrobka vypadá jako by byla zapečetěna masivním kusem zdobného kamene. Ke slavnostnímu odhalení došlo večer 7.7. 2023 při příležitosti každoročního pietního aktu, k uctění památky padlým při bitvě u Znojma v roce 1809. Byli jsme velice rádi, že se všem naše práce líbila, a zvláště jsme byli oceněni místostarostou obce Dobšice, místostarostkou a starostkou města Znojma.