Já jsem malý mysliveček

21.04.2023

Já jsem malý mysliveček, sotva flintu nesu,
hodím si ji přes rameno a pospíchám k lesu.


Přišel jsem tam časně zrána, byla ještě rosa,
sedl jsem si pod stromeček a poslouchám kosa.


Kose, kose, černý ptáku, co ty tady děláš,
všechny panenky z trávy jdou, ty se na ně díváš.


Všechny panenky z trávy jdou, jen ta moje nejde,
ona se tam posekala, všechna krev z ní sejde.