Golfe Juan

04.03.2023

Jedná se historickou vzpomínkovou akci k výročí vylodění císaře Napoleona Bonaparta, který se na tomto místě vylodil při útěku z ostrova Elba 1 května roku 18015 a započal tím 100 denní císařství, které končí bitvou u Waterloo.